Enter Title

BÀI DỰ THI ELEARNING NĂM HỌC 2020 - 2021

1.Môn Lý 11:  BÓNG ĐÈN TRONG CHẤT KHÍ 
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

2. Môn Hóa 11: CÔNG THỨC PHÂN TỬ - HỢP CHẤT HỮU CƠ
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

3. Môn Sinh 11: TUẦN HOÀN MÁU
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

4. Môn Anh 12:  WAYSOFSCIALIZING
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

5. Môn Thể dục: 
 * ĐÁ CẦU ==> CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM
* VÕ CỔ TRUYỀN PHẦN 1 ==>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM
* VÕ CỔ TRUYỀN PHẦN 2 ==> CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM
* VÕ CỔ TRUYỀN PHẦN 3 ==> CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

6. MÔN NGỮ VĂN  LỚP 11: Chí Phèo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn