Mode:         

Enter Title

BÀI DỰ THI ELEARNING NĂM HỌC 2021 - 2022
1. VẬT LÝ 12:   HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN-THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG - HIỆN TƯỢNG QUANG PHÁT QUANG. 
         https://drive.google.com/file/d/17Ojn-mt6RQ1k0-vWrNBSQ--AG8yDIlbm/view?usp=sharing (các bạn truy cập theo đường dẫn này nhé).


BÀI DỰ THI ELEARNING NĂM HỌC 2020 - 2021

1.Môn Lý 11:  DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

2. Môn Hóa 11: CÔNG THỨC PHÂN TỬ - HỢP CHẤT HỮU CƠ
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

3. Môn Sinh 11: TUẦN HOÀN MÁU
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

4. Môn Anh 12:  WAYSOFSCIALIZING
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

5. Môn Thể dục: 
 * ĐÁ CẦU ==> CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM
* VÕ CỔ TRUYỀN PHẦN 1 ==>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM
* VÕ CỔ TRUYỀN PHẦN 2 ==> CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM
* VÕ CỔ TRUYỀN PHẦN 3 ==> CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

6. MÔN NGỮ VĂN  LỚP 11: Chí Phèo
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM
 7. MÔN CÔNG DÂN 11:  CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

8. MÔN LỊCH SỬ  11:  NHẬT BẢN
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM
 9. MÔN ĐỊA LÝ 12: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn