Văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 134 items in 7 pages
1285/KH-SGDĐT 17/06/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC COI THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022
1035/TB-SGDĐT 14/05/2022 THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO VÒNG TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM SẢN PHẨM DẠY HỌC STEM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022
1017/SGDĐT-HSSVPC 13/05/2022 V/V HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TUỔI TRE HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2022
1008/KH-SGDĐT 12/05/2022 KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NGOÀI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM 2022
1010/SGDĐT-GDTrH 12/05/2022 V/V TỔ CHỨC THI THỬ TNTHPT NĂM HỌC 2021-2022
1009/SGDĐT-GDTrH 12/05/2022 V/V HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC, NĂM HỌC 2021-2022
906/LCT-SGDĐT 29/04/2022 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022
894/SGDĐT-GDTrH 29/04/2022 V/V GIAO NHẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
815/QĐ-SGDĐT 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA GIẢI VÕ CỔ TRUYỀN ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2022
899/KH-SGDĐT 28/04/2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 402/KL-BGDĐT NGÀY 12/4/2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 CỦA ...
2316/UBND-KGVX 18/04/2022 V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
667/SGDĐT-HSSVPC 15/04/2022 V/V BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ CHO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 85/QĐ-TTg NGÀY 17/1/2022
Số: 07 /QĐ-TCV 14/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban coi, chấm kiểm tra học kỳ 2, năm học: 2021-2022
SỐ 07/KH-TCV 14/04/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022
402/KL-BGDĐT 12/04/2022 KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
623/KH-SGDĐT 08/04/2022 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2022
629/SGDĐT-VP 08/04/2022 V/V PHỐI HỢP THAM MƯU ĐỀ XUẤT XỬ LÝ CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ ...
717/QĐ-SGDĐT 08/04/2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
515/SGDĐT-HSSVPC 24/03/2022 V/V HƯỞNG ỨNG CUÔC THI VIẾT CHÍNH LUẬN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
509/SGDĐT-VP 24/03/2022 V/V GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỂM A, KHOẢN 1, ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2021/QĐ-UBND NGÀY 03/11/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC ...

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn