Văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 83 items in 5 pages
136/SGDĐT-VP 24/01/2022 V/V GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
138/KH-SGDĐT 24/01/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2022
133/SGDĐT-VP 21/01/2022 V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 124/2021/TT-BCA NGÀY 28/12/2021 CỦA BỘ CÔNG AN
108/SGDĐT-CNTTKTKĐ 20/01/2022 V/V TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH Q-OFFICE
118/SGDĐT-VP 20/01/2022 V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-UBND CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022
110/SGDĐT-VP 20/01/2022 V/V BÁO CÁO THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2021
105/SGDĐT-CNTTKTKĐ 20/01/2022 V/V KHẢO SÁT NHU CẦU NGUYỆN VỌNG CỦA HỌC SINH KHỐI 12 VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO CHỈ ĐẠO CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÔNG CÓ 19/01/2022 V/v điều chỉnh hình thức tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022
KHÔNG CÓ 19/01/2022 DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA PHỎNG VẤN CHUNG KẾT CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM 2021 - 2022
KHÔNG CÓ 19/01/2022 Phụ lục CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN VÒNG CHUNG KẾTCUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021- 2022
411/UBND-NCKS 18/01/2022 V/V GIỚI THIỆU VÀ CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124/2021/TT-BCA
84/SGDĐT-GDTrH 17/01/2022 V/V TRIỆU TẬP CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM GIÁM KHẢO HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022
80/SGDĐT-GDTrH 14/01/2022 V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ XẬY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
70/KH-SGDĐT 13/01/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ,DẠY HỌC VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GDĐT TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM ...
75/SGDĐT-VP 13/01/2022 V/V HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ NHÀ GIÁO ĐỂ THAM GIA BÌNH CHỌN "NHÀ GIÁO TIỂU BIỂU CỦA NĂM"
76/SGDĐT-GDTrH 13/01/2022 V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP THPT NĂM 2021-2022
78/KH-SGDĐT 13/01/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
56/SGDĐT-GDTrH 11/01/2022 V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 39/2021/BGDĐT BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP THPT
2808/SGDĐT-GDTrH 24/12/2021 V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC
2729/SGDĐT-GDTrH 17/12/2021 V/V GIAO NHẬN ĐỀ CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn