Mode:         

Enter Title
1. Phụ trách chung:
     Thầy: Nguyễn Văn Tấn - Hiệu trưởng - SĐT: 0914007603  - Email: tannbk2005@gmail.com

  2. Phụ trách hoạt động chuyên môn:
     Thầy Phạm Hùng - Phó Hiệu trưởng - SĐT: 0905583119 - Email:phamhungtcv@gmail.com

3. Phụ trách cơ sở vật chất - Hoạt động ngoài giờ:

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm -  P. Hiệu trưởng - SĐT: 0383981124 - Email: thanhtamtcv@gmail.com


4. Phụ trách về công tác Đoàn:
- Thầy Châu Đức Uyên - BT Đoàn trường - SĐT: 0986179412 - Email:vanphongdoantcv@gmail.com

5. Phụ trách hoạt động Công đoàn:
Cô: Lê Thị Xuân Thanh - CT Công đoàn - SĐT: 0935140023 - Email: xuanthanhtcv@gmail.com

6. Phụ trách Website,  tổng đài tin nhắn VNEDU, quản lý điểm học sinh, tuyển sinh 10 và thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH-CĐ:
- Cô Võ Thị Hào - CNTT + Giáo vụ - SĐT: 02353828077 - Email: vothihao2013@gmail.com 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn