Enter Title
1. Phụ trách chung:
 Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm -  Hiệu trưởng - SĐT: 0383981124 - Email: thanhtamtcv@gmail.com

  2. Phụ trách hoạt động chuyên môn:
 - Thầy Phạm Hùng - Phó Hiệu trưởng - SĐT: 0905583119 - Email:phamhungtcv@gmail.com

3. Phụ trách cơ sở vật chất - Hoạt động ngoài giờ:

- Thầy Phạm Hùng - Phó Hiệu trưởng - SĐT: 0905583119 - Email:phamhungtcv@gmail.com

4. Phụ trách về công tác Đoàn:
- Thầy Châu Đức Uyên - BT Đoàn trường - SĐT: 0986179412 - Email:vanphongdoantcv@gmail.com

5. Phụ trách hoạt động Công đoàn:
- Thầy Phan Minh Định - CT Công đoàn - SĐT: 0905263864 - Email: dinhphanminh@gmail.com

6. Phụ trách Website, phòng bộ môn Tin học, tổng đài tin nhắn VNEDU, quản lý điểm học sinh, tuyển sinh 10 và thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH-CĐ:
- Cô Võ Thị Hào - Giáo vụ - SĐT: 0905603013 - Email: vothihao2013@gmail.com


 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn