Mode:         

Enter Title
TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2023-2024

1/ 854QD ban hanh KH tuyen sinh lop 10 nam hoc 2023-2024
TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2021-2022

 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT ==>xem tại đây

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2021-2022 ==> xem tại đây

THÔNG BÁO VỀ PHÁT HÀNH VÀ THU HỒ SƠ 10 NĂM HỌC 2021 - 2022==> xem tại đây

công văn 1245 v/v xét tuyển vào lớp 10 đối vơi học sinh tốt nghiệp THCS ngoài công lập ==>xem tại đây

966_SGDĐT_KTKĐCLGD vv tuổi của học sinh vào lớp 10

CV 876 HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH 10 VÀO CÁC TRƯỜNG THPT NĂM 2021

QD phân tuyến tuyển sinh 10 năm 2021-2022

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn