Enter Title

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA TỔ THỂ DỤC QUỐC PHÒNG

Xem thêm hình ảnh về Tổ TD-QP ==> Bấm vào đây

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG

NĂM HỌC: 2014-2015


 
 
Thầy Phan Trương Vương Tân - Chức vụ: TTCM
SĐT: 0913480148 - Email: tantuoihong@gmail.com
                  

Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Giáo viên: TD-QP
SĐT: 0905650224 - Email: (Đang cập nhật)
 
Thầy Lương Văn Sen - Giáo viên: TD-QP
SĐT: 0934804393 - Email: (Đang cập nhật)
 

 Cô Trần Thị Lan Hương - Giáo viên TD-QP
SĐT: 0984077185 - Email: (Đang cập nhật)

Thầy Nguyễn Anh Tỉnh - Giáo viên: TD - QP
SĐT: 0979817599 - Email: (Đang cập nhật)
 
 
Thầy Phạm Văn Chi - Giáo viên: TD - QP
SĐT: 0905505448 - Email: (Đang cập nhật)

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn