Mode:         

Enter Title
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

GHI CHÚ

1

Họ Và Tên:    Phạm Văn Chi

Chức vụ:        Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Điện thoại:

2

Họ Và Tên:    Lương Văn Sen

Chức vụ:         Tổ phó chuyên môn

Email:

Điện thoại:

3

Họ Và Tên:    Trần Thị Lan Hương

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

4

Họ Và Tên:    Phan Trương Vương Tân

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

5

Họ Và Tên:    Nguyễn Anh Tỉnh

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

6

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

7

Họ Và Tên:    Phan Trương Vương Tân

Chức vụ:         Giáo Viên

Email:

Điện thoại:

 8    

Họ Và Tên:    TRẦN HOÀNG PHI

Chức vụ:         Giáo Viên

Email:

Điện thoại:

 
     

Họ Và Tên:    Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ:         Giáo Viên

Email:

Điện thoại:
(Nghỉ hưu 01/12/2023)

 
TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn