Mode:         

Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

GHI CHÚ

1

Họ Và Tên:    Nguyễn Thu

Chức vụ:        Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Điện thoại:

2

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Thạnh

Chức vụ:         Tổ phó chuyên môn

Email:

Điện thoại:

3

Họ Và Tên:    Phạm Thị Huyến

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

4

Họ Và Tên:    Trần Lê Minh Trân

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

5

Họ Và Tên:    Cao Thị Nguyệt

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

6

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Kim Liên

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

7

Họ Và Tên:    Ngô Thị Quân

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

8

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Kim Liên

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

9

Họ Và Tên:    Trần Thị Kim Liên

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

10

Họ Và Tên:    Thái Văn Tỵ

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn