Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN
NĂM HỌC: 2014-2015 

Thầy Nguyễn Thu - Chức vụ: Tổ trưởng CM
SĐT: 01634584373 - Email: (Đang cập nhật)
                    

Cô Phạm Thị Huyến - UV BCH Công đoàn
SĐT: 01693809477 - Email: (Đang cập nhật)
 
Cô Nguyễn Thị Kim Liên - Giáo viên GDCD
SĐT: 0983099455 - Email: (Đang cập nhật)
 

 Cô Trần Thị Kim Liên - Giáo viên GDCD
SĐT: 0976011276 - Email: (Đang cập nhật)

Cô Hoàng Thị Xuân Hương - Giáo viên Sử
SĐT: 0983044797 - Email: (Đang cập nhật)
 
 
Cô Nguyễn Thị Thạnh - Giáo viên GDCD
SĐT: 01686702654 - Email: (Đang cập nhật)

Cô Ngô Thị Quân - Giáo viên Sử
SĐT: 0984158267 - Email: (Đang cập nhật)
 

Cô Cao Thị Nguyệt - Giáo viên Sử
SĐT:  0974245191- Email: (Đang cập nhật)

Thầy Hồ Ngọc Thuyên - Giáo viên Địa
SĐT: (Đang cập nhật) - Email: (Đang cập nhật)
(Đã về hưu từ tháng 1 năm 2016)
 
Võ Trọng Cường - Giáo viên HĐ (Địa)
SĐT: Đang cập nhật - Email: Đang cập nhật

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn