Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN
NĂM HỌC: 2014-2015


 
 
Cô Nguyễn Thị Ánh Minh - Chức vụ: Tổ trưởng CM
SĐT: 0903656049 - Email: (Đang cập nhật)
                      

Thầy Nguyễn Văn Nhị - Chi ủy viên
SĐT: 01688581314 - Email: (Đang cập nhật)
(Đã về hưu từ tháng 1 năm 2016)
 
Thầy Hoàng Công Hảo - Giáo viên Văn
SĐT: 01696968608 - Email: (Đang cập nhật)
(Đã về hưu từ tháng 4 năm 2016)
 

Thầy Đinh Văn Chất - Giáo viên Văn
SĐT: 01665482394 - Email: (Đang cập nhật)


Cô Nguyễn Thị Minh Tân - Giáo viên Văn
SĐT: 0984979529 - Email: (Đang cập nhật)
(Đã về hưu từ tháng 12 tháng năm 2015)
 
 
Cô Phạm Thị Hoàng - TB nữ công
SĐT: 0905010709 - Email: (Đang cập nhật)

Cô Vũ Thị Cẩm Trang - Giáo viên Văn
SĐT: 0905223276 - Email: (Đang cập nhật)
 

Cô Lê Thị Nguyên Hà - Giáo viên Văn
SĐT: 0979088585 - Email: (Đang cập nhật)
 
Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy - Giáo viên Văn
SĐT: 0935439975 - Email: (Đang cập nhật)
   
Cô Nguyễn Thị Vân - GV hợp đồng
SĐT: 0982789777 - Email: Đang cập nhật
     

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn