Mode:         

Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ NGỮ VĂN

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

GHI CHÚ

1

Họ Và Tên:    Phạm Thị Hoàng

Chức vụ:        Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Điện thoại:

2

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chức vụ:         Tổ phó chuyên môn

Email:

Điện thoại:

3

Họ Và Tên:    Lê Thị Nguyên Hà

Chức vụ:         Giáo viên – Thư kí HĐ

Email:

Điện thoại:

4

Họ Và Tên:    Trần Hoàng Thanh Giang

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

5

Họ Và Tên:    Phạm Thị Thu Hà

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

6

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

7

Họ Và Tên:    Nguyễn Văn Tấn

Chức vụ:         Hiệu trưởng

Email:

Điện thoại:

8

Họ Và Tên:    Võ Văn Vân

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

9

Họ Và Tên:    Châu Đức Uyên

Chức vụ:        Bí thư Đoàn trường

Email:

Điện thoại:

10

Họ Và Tên:    Phạm Minh Dũng

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn