Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ SINH HỌC
NĂM HỌC: 2014-2015

 
 
Cô Nguyễn Thị Thuận - Chức vụ: Tổ trưởng CM
SĐT: 01684545881 - Email: (Đang cập nhật)
                  

Thầy Đào Kim Tân - Phó Hiệu trưởng
SĐT: 0905432494 - Email: kimtantcv@gmail.com
 
Thầy Nguyễn Văn Quốc Tuấn - Giáo viên Sinh
SĐT: 01677407778 - Email: (Đang cập nhật)
(Chuyển từ trường THPT Cao Bá Quát từ tháng 8 năm 2015)
 

 Cô Võ Thị Ánh Minh - Giáo viên Sinh
SĐT: 01696183707 - Email: (Đang cập nhật)Cô Vũ Thị Hương - Giáo viên Sinh
SĐT: 0985517741 - Email: (Đang cập nhật)
 
 
Cô Nguyễn Thị Lại - Giáo viên Sinh
SĐT: 0976217261 - Email: (Đang cập nhật)

Cô Lê Thị Sương - Giáo viên Sinh
SĐT: 01297083919 - Email: (Đang cập nhật)
 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn