Mode:         

Enter Title


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ SINH HỌC

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

GHI CHÚ

1

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Thuận

Chức vụ:        Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Điện thoại:

2

Họ Và Tên:    Võ Thị Ánh Minh

Chức vụ:         Tổ phó chuyên môn

Email:

Điện thoại:

3

Họ Và Tên:    Nguyễn Văn Quốc Tuấn

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

4

Họ Và Tên:    Trần Thị Tứ Ka

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

5

Họ Và Tên:    Lê Thị Sương

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

6

Họ Và Tên:    Vũ Thị Hương

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

7

Họ Và Tên:    Phan Thị Bảo Linh

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn