Mode:         

Enter Title

A. Đối tượng: Những học sinh đã từng học tại trường qua các niên khóa, làm mất học bạ gốc, giờ muốn liên hệ trường để xin sao lục lại điểm số các năm học.

B. Thủ tục:
    - Bước 1: Tải đơn xin bảng điểm trích lục và hoàn thiện theo yêu cầu --> Tải tại đây
    - Bước 2: Xin ý kiến của một trong các thành viên Ban giám hiệu (Có đầy đủ chữ ký và con dấu trường)
    - Bước 3: Liên hệ Phòng Giáo vụ để được giải quyết

C. Người thực hiện:
   - Cô Võ Thị Hào - Phòng Giáo vụ trường THPT Trần Cao Vân - SĐT: 0905.603.013

D. Thời gian giải quyết:
   - Giờ hành chính các ngày trong tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6)

E. Thời hạn giải quyết:
   - Từ 3 đến 5 ngày (Phụ thuộc vào khóa học cần sao lục)

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn