Mode:         

Enter Title

1. Chuyển trường đi/đến (Đối với các trường trong tỉnh Quảng Nam):

   A. Thủ tục:
    - Bước 1: Tải đơn xin chuyển trường và hoàn thiện các thông tin cần thiết   --> Tải tại đây
    - Bước 2: Đến gặp Hiệu trưởng trường có ý định chuyển đến, xin ý kiến tiếp nhận (có đầy đủ chữ ký và con dấu của nhà trường)
    - Bước 3: Đem đơn về lại trường đang học, gặp thầy Hiệu trưởng xin ý kiến cho đi (có đầy đủ chữ ký và con dấu của nhà trường) --> Đem đơn xuống Phòng Giáo vụ để giải quyết.
    - Bước 4: Sau khi hoàn thiện mọi thủ tục, giấy tờ tại Phòng Giáo vụ, đem toàn bộ hồ sơ lên trung tâm hành chính công (một cửa) 159B đường Trần Quý Cáp để làm thủ tục theo quy định, sau đó đem toàn bộ hồ sơ về trường chuyển đến để làm thủ tục nhập học.
   B. Người thực hiện:
     - Về phía học sinh chuyển trường: Phụ huynh học sinh hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật
     - Về phía nhà trường: Người giải quyết trực tiếp các thủ tục: Cô Võ Thị Hào- SĐT: 02353828077 
   C. Thời gian giải quyết:
     - Giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
   D. Thời hạn giải quyết:
     - Ngay trong ngày


1. Chuyển trường đi/đến (Đối với các trường ngoài tỉnh Quảng Nam):
   A. Thủ tục:
    - Bước 1: Tải đơn xin chuyển trường và hoàn thiện các thông tin cần thiết   --> Tải tại đây
    - Bước 2: Đến gặp Hiệu trưởng trường có ý định chuyển đến, xin ý kiến tiếp nhận (có đầy đủ chữ ký và con dấu của nhà trường)
    - Bước 3: Đem đơn về lại trường đang học, gặp thầy Hiệu trưởng xin ý kiến cho đi (có đầy đủ chữ ký và con dấu của nhà trường) --> Đem đơn xuống Phòng Giáo vụ để giải quyết.
    - Bước 4: Sau khi hoàn thiện mọi thủ tục, giấy tờ tại Phòng Giáo vụ, đem toàn bộ hồ sơ lên trung tâm hành chính công (một cửa) 159B đường Trần Quý Cáp để làm thủ tục theo quy định, sau đó đem toàn bộ hồ sơ về Sở GD&ĐT của tỉnh nơi trường em định chuyển đến đóng để được hướng dẫn tiếp.
   B. Người thực hiện:
     - Về phía học sinh chuyển trường: Phụ huynh học sinh hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật
     - Về phía nhà trường: Người giải quyết trực tiếp các thủ tục: Cô Võ Thị Hào- SĐT: 02353828077 

   C. Thời gian giải quyết:
     - Giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
   D. Thời hạn giải quyết:
     - Ngay trong ngày 


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn