Enter Title

1. Chuyển trường đi/đến (Đối với các trường trong tỉnh Quảng Nam):

   A. Thủ tục:
    - Bước 1: Tải đơn xin chuyển trường và hoàn thiện các thông tin cần thiết   --> Tải tại đây
    - Bước 2: Đến gặp Hiệu trưởng trường có ý định chuyển đến, xin ý kiến tiếp nhận (có đầy đủ chữ ký và con dấu của nhà trường)
    - Bước 3: Đem đơn về lại trường đang học, gặp thầy Hiệu trưởng xin ý kiến cho đi (có đầy đủ chữ ký và con dấu của nhà trường) --> Đem đơn xuống Phòng Giáo vụ để giải quyết.
    - Bước 4: Sau khi hoàn thiện mọi thủ tục, giấy tờ tại Phòng Giáo vụ, đem toàn bộ hồ sơ lên Sở GD&ĐT Quảng Nam Số 07 - đường Trần Phú, gặp trực tiếp cô Hạnh - Phòng KT&KDCLGD-CNTT để làm thủ tục theo quy định, sau đó đem toàn bộ hồ sơ về trường chuyển đến để làm thủ tục nhập học.
   B. Người thực hiện:
     - Về phía học sinh chuyển trường: Phụ huynh học sinh hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật
     - Về phía nhà trường: Người giải quyết trực tiếp các thủ tục: Thầy Huỳnh Ngọc Dũng - SĐT: 0909.326.929 - Email: ngocdunghuynh87@gmail.com@gmail.com
   C. Thời gian giải quyết:
     - Giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
   D. Thời hạn giải quyết:
     - Ngay trong ngày


1. Chuyển trường đi/đến (Đối với các trường ngoài tỉnh Quảng Nam):
   A. Thủ tục:
    - Bước 1: Tải đơn xin chuyển trường và hoàn thiện các thông tin cần thiết   --> Tải tại đây
    - Bước 2: Đến gặp Hiệu trưởng trường có ý định chuyển đến, xin ý kiến tiếp nhận (có đầy đủ chữ ký và con dấu của nhà trường)
    - Bước 3: Đem đơn về lại trường đang học, gặp thầy Hiệu trưởng xin ý kiến cho đi (có đầy đủ chữ ký và con dấu của nhà trường) --> Đem đơn xuống Phòng Giáo vụ để giải quyết.
    - Bước 4: Sau khi hoàn thiện mọi thủ tục, giấy tờ tại Phòng Giáo vụ, đem toàn bộ hồ sơ lên Sở GD&ĐT Quảng Nam Số 07 - đường Trần Phú, gặp trực tiếp cô Hạnh - Phòng KT&KDCLGD-CNTT để làm thủ tục theo quy định, sau đó đem toàn bộ hồ sơ về Sở GD&ĐT của tỉnh nơi trường em định chuyển đến đóng để được hướng dẫn tiếp.
   B. Người thực hiện:
     - Về phía học sinh chuyển trường: Phụ huynh học sinh hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật
     - Về phía nhà trường: Người giải quyết trực tiếp các thủ tục: hầy Huỳnh Ngọc Dũng - SĐT: 0909.326.929 - Email: ngocdunghuynh87@gmail.com@gmail.com
   C. Thời gian giải quyết:
     - Giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
   D. Thời hạn giải quyết:
     - Ngay trong ngày 


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn