Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HÓA HỌC
NĂM HỌC: 2014-2015

 
 
Thầy Trần Văn Hậu - Chức vụ: Tổ trưởng CM
SĐT: 0905571344 - Email: (Đang cập nhật)
   

Cô Trương Thị Nga - Giáo viên Hóa
SĐT: 01688050585 - Email: (Đang cập nhật)
 
Cô Nguyễn Thị Tâm - Giáo viên Hóa
SĐT: 01677649433 - Email: (Đang cập nhật)
 

 Cô Trần Thị Minh Châu - Giáo viên Hóa
SĐT: 01635811989 - Email: (Đang cập nhật)

Cô Lê Thị Thu - Giáo viên Hóa
SĐT: 0905439086 - Email: (Đang cập nhật)
 
 
Thầy Nguyễn Đình Sơn - Giáo viên Hóa
SĐT: 01657911474 - Email: (Đang cập nhật)

Võ Thị Kim Vân - Giáo viên Hóa
SĐT: 0989543345 - Email: (Đang cập nhật)
 

Thầy Lê Văn Chung - Giáo viên Hóa
SĐT: 0965817175 - Email: (Đang cập nhật)

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn