Mode:         

Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HÓA HỌC

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

1

Họ Và Tên:    Trần Văn Hậu

Chức vụ:        Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Điện thoại:
(Đã nghỉ hưu 01/11/2023)

2

Họ Và Tên:    Trần Thị Quyên

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

3

Họ Và Tên:    Ngyễn Thị Mùi

Chức vụ:         Tổ Trưởng chuyên môn

Email:

Điện thoại:

4

Họ Và Tên:    Lê Văn Chung

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

5

Họ Và Tên:    Võ Thị Kim Vân

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

6

Họ Và Tên:    Trương Thị Cao Vinh

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

7

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Minh Phương

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

8

Họ Và Tên:    Phạm Thị Thắm

Chức vụ:         Tổ phó chuyên môn

Email:

Điện thoại:TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn