Enter Title
  
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VẬT LÝ NĂM HỌC 2021-2022

   


 
 
Cô Lê Thị Thu Dung - Tổ trưởng chuyên môn
SĐT: 01669586258 - Email: (Đang cập nhật)

 

 Thầy Trần Đình Sâm - Tổ phó chuyên môn
SĐT: 01636555998 - Email: trandinhsam.trandinh@gmail.com


Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng
SĐT: 01683981124 - Email: thanhtamtcv@gmail.com
 


Cô Nguyễn Thị Thúy - Giáo viên
SĐT: 0935458207 - Email: (Đang cập nhật)
 

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo - Giáo viên
SĐT:  0978696058- Email: (Đang cập nhật)

Cô Võ Thị Phương Thảo - Giáo viên
SĐT: 01699347406 - Email: (Đang cập nhật)
 

Cô Nguyễn Thị Nhị - Giáo viên
SĐT: 01698182675 - Email: (Đang cập nhật)
 
Cô Đoàn Thị Kim Oanh - Giáo viên TB
SĐT: 0978910277 - Email: (Đang cập nhật)
 

Thầy Trần Ngọc Hồng - Giáo viên Lý
SĐT: (Đang cập nhật) - Email: (Đang cập nhật)
(Chuyển đến từ trường THPT Nam
Trà My từ tháng 8/2015)   
Cô Bùi Thị Thanh Thủy - GV Lý
SĐT: 01676414367 - Email: Đang cập nhật
(Chuyển từ Sở GDĐT Q.Nam về từ 8/2015)

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn