Mode:         

Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VẬT LÝ

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

1

Họ Và Tên:    Lê Thị Thu Dung

Chức vụ:        Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Điện thoại:

2

Họ Và Tên:    Trần Đình Sâm

Chức vụ:         Tổ phó chuyên môn

Email:

Điện thoại:

3

Họ Và Tên:    Võ Thị Phương Thảo

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

4

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Nhị

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

5

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

6

Họ Và Tên:    Bùi Thị Thanh Thủy

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

7

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Thúy

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

8

Họ Và Tên:    Hoàng Thị Mỹ Linh

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

9

Họ Và Tên:    Trần Ngọc Hồng

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

10

Họ Và Tên:    Võ Thị Ngọc Hà

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

11

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ:         Phó hiệu trưởng

Email:

Điện thoại:

12

Họ Và Tên:    Đoàn Thị Kim Oanh

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:


13

Họ Và Tên:    Trần Thị Thu Xuân

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:
TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn