Mode:         

Enter Title

DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

 

TT

Tổ HC - QT

Thời gian CT tại trường

Tình trạng hiện nay

1

Trương Bá

 

 

2

Nguyễn Huy Cẩm

 

 

3

Trần Cống

 

 

4

Nguyễn Văn Chương

 

 

5

Nguyễn Văn Châu

 

 

6

Tề Công Đức

 

 

7

Huỳnh Thị Đảnh

 

 

8

Trương Hổ

 

 

9

Trương Thị Cẩm Hồng

 

 

10

Nguyễn Thị Hiến

 

 

11

Huỳnh Thị Hoa

 

 

12

Trần Hò

 

 

13

Nguyễn Ngọc Kỳ

 

 

14

Nguyễn Thị Liên

 

 

15

Trần Thanh Minh Loan

 

 

16

Đào Thị Ngọ

 

 

17

Khưu Đinh Ngô

 

 

18

Võ Nha

 

 

19

Lê Thị Nguyệt

 

 

20

Đinh Thị Nhi

 

 

21

Ngô Thị Sô

 

 

22

Trần Sướng

 

 

23

Nguyễn Tấn Sơn

 

 

24

Võ Văn Sơn

 

 

25

Thái Tân

 

 

26

Nguyễn Thành

 

 

27

Trần Thỏn

 

 

28

Trịnh Quốc Trương

 

 

29

Dương Văn Trân

 

 

30

Võ Xuân Tú

 

 

31

Đỗ Thanh Vân

 

 

32

Tưởng Thanh Xuân

 

 

33

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 34 Nguyễn Kim Tuyến

Nghỉ hưu

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn