Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG
NĂM HỌC: 2015-2016 
 
Thầy Nguyễn Đình Tiến - Chức vụ: Hiệu trưởng
SĐT: 0905153279 - Email: ngdinhtiennbk@gmail.com

   

Thầy Mai Văn Hào - Chức vụ: Tổ trưởng
SĐT: 0905112231 - Email:
mrhao8790@gmail.com
 
Cô Võ Thị Mỹ Hiệp - PT Kế toán
SĐT: 0919741593 - Email: vumyhiep@gmail.com
 

 Thầy Lê Long Viên - PT Thư viện
SĐT: 0983388077 - Email: (Đang cập nhật)


Chú Lê Văn Lên - Bảo vệ
SĐT: 0907853593 - Email: (Đang cập nhật)
(Đã về hưu từ tháng 6 năm 2016)
 
 
Chú Nguyễn Bá Phối - Bảo vệ
SĐT: 0956851181 - Email: (Đang cập nhật)


Cô Hồ Thị Hồng - Văn thư - Thủ quỹ
SĐT: 01695200616 - Email: hongtq.tcv@gmail.com
 

Cô Trịnh Thị Mai - PT Y tế
SĐT: (Đang cập nhật) - Email: (Đang cập nhật)

Cô Trương Thị Nga - Lao công
SĐT: (Đang cập nhật) - Email: (Đang cập nhật)
 

Cô Huỳnh Thị Truyền - Phục vụ
SĐT: 0935649405 - Email: (Đang cập nhật)

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn