Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG
NĂM HỌC: 2021-2022

 
Thầy Nguyễn Văn Tấn - Chức vụ: Hiệu trưởng
SĐT:  - Email:     @gmail.com

   
                            
             

Cô Hồ Thị Tường Vân - Chức vụ: Tổ trưởng
SĐT: 0941467805 - Email: tuongvansgdqn@gmail.com
 
Thầy Huỳnh Ngọc Dũng - Giáo vụ
SĐT: 0909326929 - Email: ngocdunghuynh87@gmail.com
 

 Thầy Lê Long Viên - PT Thư viện
SĐT: 0983388077 - Email: (Đang cập nhật)

Chú Nguyễn Văn Ngộ - Bảo vệ
SĐT: 0988870167 - Email: (Đang cập nhật)

 
 
Chú Nguyễn Bá Phối - Bảo vệ
SĐT: 0956851181 - Email: (Đang cập nhật)

Cô Hồ Thị Hồng - Văn thư - Thủ quỹ
SĐT: 01695200616 - Email: hongtq.tcv@gmail.com
 

Cô Võ Thị Thúy Anh - PT Y tế
SĐT: (0942280769) - Email: thuyanhnt92@gmail.com

Cô Trương Thị Nga - Lao công
SĐT: (Đang cập nhật) - Email: (Đang cập nhật)
 

Cô Huỳnh Thị Truyền - Phục vụ
SĐT: 0935649405 - Email: (Đang cập nhật)


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

NĂM HỌC: 2017-2018

 
 
Thầy Nguyễn Đình Tiến - Chức vụ: Hiệu trưởng
SĐT: 0905153279 - Email: ngdinhtiennbk@gmail.com

   
                            
             

Cô Hồ Thị Tường Vân - Chức vụ: Tổ trưởng
SĐT: 0941467805 - Email: tuongvansgdqn@gmail.com

 
Thầy Huỳnh Ngọc Dũng - Giáo vụ
SĐT: 0909326929 - Email: ngocdunghuynh87@gmail.com
 

 Thầy Lê Long Viên - PT Thư viện
SĐT: 0983388077 - Email: (Đang cập nhật)


Chú Nguyễn Văn Ngộ - Bảo vệ
SĐT: 0988870167 - Email: (Đang cập nhật)

 
 
Chú Nguyễn Bá Phối - Bảo vệ
SĐT: 0956851181 - Email: (Đang cập nhật)


Cô Hồ Thị Hồng - Văn thư - Thủ quỹ
SĐT: 01695200616 - Email: hongtq.tcv@gmail.com
 

Cô Võ Thị Thúy Anh - PT Y tế
SĐT: (0942280769) - Email: thuyanhnt92@gmail.com

Cô Trương Thị Nga - Lao công
SĐT: (Đang cập nhật) - Email: (Đang cập nhật)
 

Cô Huỳnh Thị Truyền - Phục vụ
SĐT: 0935649405 - Email: (Đang cập nhật)

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn