Mode:         

Enter Title

   
DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

1

Họ Và Tên:    Bùi Thị Hồng

Chức vụ:         Tổ trưởng

Email:

Điện thoại:

2

Họ Và Tên:    Võ Thị Hào

Chức vụ:         CNTT

Email:

Điện thoại:

3

Họ Và Tên:    Hồ Thị Hồng

Chức vụ:         Văn Thư – Thủ Quỹ

Email:

Điện thoại:

4

Họ Và Tên:    Trương Thị Minh Hiền

Chức vụ:         Thư Viện

Email:

Điện thoại:

5

Họ Và Tên:    Trần Thị Liên

Chức vụ:         Y tế

Email:

Điện thoại:

6

Họ Và Tên:    Nguyễn Văn Ngộ

Chức vụ:         Bảo vệ

Email:

Điện thoại:

7

Họ Và Tên:    Nguyễn Phối

Chức vụ:         Bảo vệ

Email:

Điện thoại:

8

Họ Và Tên:    Huỳnh Thị Truyền

Chức vụ:         Tạp vụ

Email:

Điện thoại:


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn