Hồ sơ chuyên môn

I. HỒ SƠ NHÀ TRƯỜNG. Xem tại đây.

II. HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN

TT

TỔ CHUYÊN MÔN

HỒ SƠ TỔ

1

Toán học

Xem tại đây

2

Tin học

Xem tại đây

3

Vật lý

Xem tại đây

4

Hóa học

Xem tại đây

5

Sinh học

Xem tại đây

6

Ngữ văn

Xem tại đây

7

Lịch sử

Xem tại đây

8

Địa lý

Xem tại đây

9

Tiếng Anh

Xem tại đây

10

TD-GDQP

Xem tại đây

III. HỒ SƠ GIÁO VIÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC

VỤ

MÔN

EMAIL

HỒ SƠ CÁ NHÂN

1

Phạm Thị Huyến

 

Địa lý

huyentcv1976@gmail.com

Xem tại đây

2

Nguyễn Thu

TTCM

Địa lý

thutcvtk@gmail.com

Xem tại đây

3

Trần Lê Minh Trân

 

Địa lý

tlmtran170172@gmail.com

Xem tại đây

4

Lê Văn Chung

 

Hóa học

levanchungtcv@gmail.com

Xem tại đây

5

Trần Văn Hậu

TTCM

Hóa học

hauhoa62@gmail.com

Xem tại đây

6

Nguyễn Thị Mùi

 

Hóa học

muinguyentk@gmail.com

Xem tại đây

7

Nguyễn Thị Minh Phương

 

Hóa học

minhphuong135@gmail.com

Xem tại đây

8

Trần Thị Quyên

 

Hóa học

quyentcv21@gmail.com

Xem tại đây

9

Võ Thị Kim Vân

 

Hóa học

vothikimvan28051977@gmail.com

Xem tại đây

10

Trương Thị Cao Vinh

 

Hóa học

caovinh0805@gmail.com

Xem tại đây

11

Nguyễn Thị Kim Liên

 

Lịch sử

nguyenlientcvqn@gmail.com

Xem tại đây

12

Trần Thị Kim Liên

 

Lịch sử

tranlientcv76@gmail.com

Xem tại đây

13

Cao Thị Nguyệt

 

Lịch sử

nguyetcao73@gmail.com

Xem tại đây

14

Ngô Thị Quân

 

Lịch sử

quanngotcv@gmail.com

Xem tại đây

15

Nguyễn Thị Thạnh

TPCM

Lịch sử

ntthanhtkqn@gmail.com

Xem tại đây

16

Trần Hoàng Thanh Giang

 

Ngữ văn

giangpbc77@gmail.com

Xem tại đây

17

Lê Thị Nguyên Hà

 

Ngữ văn

lenguyenhatcv@gmail.com

Xem tại đây

18

Phạm Thị Thu Hà

 

Ngữ văn

songthu1982@gmail.com

Xem tại đây

19

Phạm Thị Hoàng

TTCM

Ngữ văn

hoangtcv@gmail.com

Xem tại đây

20

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

Ngữ văn

thaon5786@gmail.com

Xem tại đây

21

Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

Ngữ văn

thanhthuy3ky@gmail.com

Xem tại đây

22

Châu Đức Uyên

 

Ngữ văn

chauuyen83@gmail.com

Xem tại đây

23

Vũ Thị Hương

 

Sinh học

vuhuong.qnam@gmail.com

Xem tại đây

24

Trần Thị Tứ Ka

 

Sinh học

tranthituka@gmail.com

Xem tại đây

25

Võ Thị Ánh Minh

 

Sinh học

vothianhminhtcv@gmail.com

Xem tại đây

26

Lê Thị Sương

 

Sinh học

lesuonglqd@gmail.com

Xem tại đây

27

Nguyễn Thị Thuận

TTCM

Sinh học

45thuan@gmail.com

Xem tại đây

28

Nguyễn Văn Quốc Tuấn

 

Sinh học

quoctuan1962@gmail.com

Xem tại đây

29

Nguyễn Tuấn Anh

 

TD-GDQP

tuananh2521963@gmail.com

Xem tại đây

30

Phạm Văn Chi

 

TD-GDQP

vanchi0509@gmail.com

Xem tại đây

31

Trần Thị Lan Hương

 

TD-GDQP

tranthilanhuong123tk@gmail.com

Xem tại đây

32

Lương Văn Sen

 

TD-GDQP

luongsentcv@gmail.com

Xem tại đây

33

Nguyễn Anh Tỉnh

 

TD-GDQP

anhtinhtcvtky@gmail.com

Xem tại đây

34

Nguyễn Phan Mỹ Dung

 

Tiếng Anh

npmydungtcv@gmail.com

Xem tại đây

35

Võ Thị Kim Dung

TTCM

Tiếng Anh

kimdungtcv@gmail.com

Xem tại đây

36

La Thị Kiều Hạnh

 

Tiếng Anh

kieuhanhtcv67@gmail.com

Xem tại đây

37

Phan Thị Thanh Nga

 

Tiếng Anh

phanthithanhngand@gmail.com

Xem tại đây

38

Lê Thị Xuân Thanh

 

Tiếng Anh

xuanthanhtcv@gmail.com

Xem tại đây

39

Vũ Lê Vi

 

Tiếng Anh

vuleviqnam@gmail.com

Xem tại đây

40

Nguyễn Thị Kim Yến

 

Tiếng Anh

kimyentcv@gmail.com

Xem tại đây

41

Võ Thị Trúc Anh

TPCM

Tin học

trucanh362tcv@gmail.com

Xem tại đây

42

Phan Thị Hà

 

Tin học

phanthiha01051985@gmail.com

Xem tại đây

43

Lê Thị Hồng Phước

 

Tin học

lthphuoc77@gmail.com

Xem tại đây

44

Phan Trương Vương Tân

TTCM

Tin học

tantuoihong@gmail.com

Xem tại đây

45

Nguyễn Thị Quỳnh Dung

 

Toán

quynhdungtcv@gmail.com

Xem tại đây

46

Phan Nhật Đức

 

Toán

phdung8312@gmail.com

Xem tại đây

47

Đinh Thị Bích Hà

 

Toán

hatk86@gmail.com

Xem tại đây

48

Đoàn Viết Lư

 

Toán

doanvietlu@gmail.com

Xem tại đây

49

Nguyễn Thị Anh Thư

 

Toán

anhthu68tk@gmail.com

Xem tại đây

50

Mai Thị Trinh

 

Toán

maitrinhsogd@gmail.com

Xem tại đây

51

Nguyễn Thị Ngọc Tú

 

Toán

ngoctutoan@gmail.com

Xem tại đây

52

Nguyễn Tấn Việt

TTCM

Toán

nguyentanviettcv@gmail.com

Xem tại đây

53

Nguyễn Văn Vinh

 

Toán

nguyenvanvinhtvd@gmail.com

Xem tại đây

54

Lê Thị Thu Dung

TTCM

Vật lý

thudungltcv@gmail.com

Xem tại đây

55

Võ Thị Ngọc Hà

 

Vật lý

vtngocha@gmail.com

Xem tại đây

56

Trần Ngọc Hồng

 

Vật lý

hongtcv78@gmail.com

Xem tại đây

57

Hoàng Thị Mỹ Linh

 

Vật lý

mylinhtcv@gmail.com

Xem tại đây

58

Nguyễn Thị Nhị

 

Vật lý

nhitcv@gmail.com

Xem tại đây

59

Đoàn Thị Kim Oanh

 

Vật lý

doankimoanh81@gmail.com

Xem tại đây

60

Trần Đình Sâm

TPCM

Vật lý

trandinhsam.trandinh@gmail.com

Xem tại đây

61

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

Vật lý

tkthao75@gmail.com

Xem tại đây

62

Võ Thị Phương Thảo

 

Vật lý

vo.phuongthao5@gmail.com

Xem tại đây

63

Nguyễn Thị Thuý

 

Vật lý

thuynguyentcv@gmail.com

Xem tại đây

64

Bùi Thị Thanh Thủy

 

Vật lý

ptquyen2011@gmail.com

Xem tại đây

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn