Mode:         

Hồ sơ chuyên môn

I. HỒ SƠ NHÀ TRƯỜNG. Xem tại đây.

II. HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN

TT

TỔ CHUYÊN MÔN

HỒ SƠ TỔ

1

TOÁN

Xem tại đây

2

TIN HỌC

Xem tại đây

3

VẬT LÝ

Xem tại đây

4

HÓA HỌC

Xem tại đây

5

SINH HỌC

Xem tại đây

6

NGỮ VĂN

Xem tại đây

7

LỊCH SỬ-GDCD/GDKT&PL

Xem tại đây

8

ĐỊA LÝ

Xem tại đây

9

TIẾNG ANH

Xem tại đây

10

TD-GDQP

Xem tại đây

III. HỒ SƠ GIÁO VIÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC

VỤ

MÔN

EMAIL

HỒ SƠ CÁ NHÂN

1

Phạm Thị Huyến

 

Địa lý

huyentcv1976@gmail.com

Xem tại đây

2

Nguyễn Thu

TTCM

Địa lý

thutcvtk@gmail.com

Xem tại đây

3

Trần Lê Minh Trân

 

Địa lý

tlmtran170172@gmail.com

Xem tại đây

4

Lê Văn Chung

 

Hóa học

levanchungtcv1975@gmail.com

Xem tại đây

5

Trần Văn Hậu

TTCM

Hóa học

hauhoa62@gmail.com

Xem tại đây

6

Nguyễn Thị Mùi

 

Hóa học

muinguyentk@gmail.com

Xem tại đây

7

Nguyễn Thị Minh Phương

 

Hóa học

minhphuong135@gmail.com

Xem tại đây

8

Trần Thị Quyên

 

Hóa học

quyentcv21@gmail.com

Xem tại đây

9

Võ Thị Kim Vân

 

Hóa học

vothikimvan28051977@gmail.com

Xem tại đây

10

Trương Thị Cao Vinh

 

Hóa học

caovinh0805@gmail.com

Xem tại đây

11 Phạm Thị Thắm   Hóa học thamphamtcv@gmail.com

Xem tại đây

12

Nguyễn Thị Kim Liên

 

Lịch sử

nguyenlientcvqn@gmail.com

Xem tại đây

13

Trần Thị Kim Liên

 

Lịch sử

tranlientcv76@gmail.com

Xem tại đây

14

Cao Thị Nguyệt

 

Lịch sử

nguyetcao73@gmail.com

Xem tại đây

15

Ngô Thị Quân

 

Lịch sử

quanngotcv@gmail.com

Xem tại đây

16

Nguyễn Thị Thạnh

TPCM

Lịch sử

ntthanhtkqn@gmail.com

Xem tại đây

17 Thai Viết Tỵ   Lịch sử tyhaminh@gmail.com

Xem tại đây

18

Trần Hoàng Thanh Giang

 

Ngữ văn

giangpbc77@gmail.com

Xem tại đây

19

Lê Thị Nguyên Hà

 

Ngữ văn

lenguyenhatcv@gmail.com

Xem tại đây

20

Phạm Thị Thu Hà

 

Ngữ văn

songthu1982@gmail.com

Xem tại đây

21

Phạm Thị Hoàng

TTCM

Ngữ văn

hoangtcv@gmail.com

Xem tại đây

22

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

Ngữ văn

thaon5786@gmail.com

Xem tại đây

23

Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

Ngữ văn

thanhthuy3ky@gmail.com

Xem tại đây

24

Châu Đức Uyên

 

Ngữ văn

chauuyen83@gmail.com

Xem tại đây

25 Võ Văn Vân    Ngữ văn vanvandt68@gmail.com

Xem tại đây

26  Phạm Minh Dũng    Ngữ văn dumipa72@gmail.com 

Xem tại đây

27

Vũ Thị Hương

 

Sinh học

vuhuong.qnam@gmail.com

Xem tại đây

28

Trần Thị Tứ Ka

 

Sinh học

tranthituka@gmail.com

Xem tại đây

29

Võ Thị Ánh Minh

 

Sinh học

vothianhminhtcv@gmail.com

Xem tại đây

30

Lê Thị Sương

 

Sinh học

lesuonglqd@gmail.com

Xem tại đây

31

Nguyễn Thị Thuận

TTCM

Sinh học

45thuan@gmail.com

Xem tại đây

32

Nguyễn Văn Quốc Tuấn

 

Sinh học

quoctuan1962@gmail.com

Xem tại đây

33 Phan Thị Bảo Linh Sinh học phanthibaolinh@gmail.com

Xem tại đây

34

Nguyễn Tuấn Anh

 

TD-GDQP

tuananh2521963@gmail.com

Xem tại đây

35

Phạm Văn Chi

 TTCM

TD-GDQP

vanchi0509@gmail.com

Xem tại đây

36

Trần Thị Lan Hương

 

TD-GDQP

tranthilanhuong123tk@gmail.com

Xem tại đây

37

Lương Văn Sen

 

TD-GDQP

luongsentcv@gmail.com

Xem tại đây

38

Nguyễn Anh Tỉnh

 

TD-GDQP

anhtinhtcvtky@gmail.com

Xem tại đây

39 Nguyễn Thị Thủy   TD-GDQP nguyenthithuy01012009@gmail.com

Xem tại đây

40 Trần Hoàng Phi   TD- GDQP  tranhoangphipct@gmail.com

Xem tại đây

41 Phan Trương Vương Tân   TD-GDQP  tantuoihong@gmail.com  Xem tại đây

42

Nguyễn Phan Mỹ Dung

 

Tiếng Anh

npmydungtcv@gmail.com

Xem tại đây

43

Võ Thị Kim Dung

TTCM

Tiếng Anh

kimdungtcv@gmail.com

Xem tại đây

44

Phạm Thị Thu Hiền

 

Tiếng Anh

hien06051980@gmail.com

Xem tại đây

45

Phan Thị Thanh Nga

 

Tiếng Anh

phanthithanhngand@gmail.com

Xem tại đây

46

Lê Thị Xuân Thanh

 

Tiếng Anh

xuanthanhtcv@gmail.com

Xem tại đây

47

Vũ Lê Vi

 

Tiếng Anh

vuleviqnam@gmail.com

Xem tại đây

48

Nguyễn Thị Kim Yến

 

Tiếng Anh

kimyentcv@gmail.com

Xem tại đây

49 Nguyễn Thị Thùy Bông    Tiếng Anh thuybong75@gmail.com

Xem tại đây


50  Võ Thị Trúc Anh  TPCM  Tin học trucanh362tcv@gmailcom

Xem tại đây

51

Phan Thị Hà

 

Tin học

phanthiha01051985@gmail.com

Xem tại đây

52

Lê Thị Hồng Phước

 

Tin học

lthphuoc77@gmail.com

Xem tại đây

53

Nguyễn Thị Quỳnh Dung

 

Toán

quynhdungtcv@gmail.com

Xem tại đây

54

Phan Nhật Đức

 

Toán

phdung8312@gmail.com

Xem tại đây

55

Đinh Thị Bích Hà

 

Toán

hatk86@gmail.com

Xem tại đây

56

Đoàn Viết Lư

 

Toán

doanvietlu@gmail.com

Xem tại đây

57

Nguyễn Thị Anh Thư

 

Toán

anhthu68tk@gmail.com

Xem tại đây

58

Mai Thị Trinh

 

Toán

maitrinhsogd@gmail.com

Xem tại đây

59

Nguyễn Thị Ngọc Tú

 

Toán

ngoctutoan@gmail.com

Xem tại đây

60

Nguyễn Tấn Việt

TTCM

Toán

nguyentanviettcv@gmail.com

Xem tại đây

61

Nguyễn Văn Vinh

 

Toán

nguyenvanvinhtvd@gmail.com

Xem tại đây

62 Trần Thị Thu Thanh    Toán tranthithuthanhpbc@gmail.com

Xem tại đây

63  Hồ Xuân Nương    Toán  hoxuannuongdhsptk10@gmail.com
 Xem tại đây

64

Lê Thị Thu Dung

TTCM

Vật lý

thudungltcv@gmail.com

Xem tại đây

65

Võ Thị Ngọc Hà

 

Vật lý

vtngocha@gmail.com

Xem tại đây

66

Trần Ngọc Hồng

 

Vật lý

hongtcv78@gmail.com

Xem tại đây

67

Hoàng Thị Mỹ Linh

 

Vật lý

mylinhtcv@gmail.com

Xem tại đây

68

Nguyễn Thị Nhị

 

Vật lý

nhitcv@gmail.com

Xem tại đây

69

Đoàn Thị Kim Oanh

 

Vật lý

doankimoanh81@gmail.com

Xem tại đây

70

Trần Đình Sâm

TPCM

Vật lý

trandinhsam.trandinh@gmail.com

Xem tại đây

71

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

Vật lý

tkthao75@gmail.com

Xem tại đây

72

Võ Thị Phương Thảo

 

Vật lý

vo.phuongthao5@gmail.com

Xem tại đây

73

Nguyễn Thị Thuý

 

Vật lý

thuynguyentcv@gmail.com

Xem tại đây

74 Bùi Thị Thanh Thủy   Vật lý  ptquyen2011@gmail.com

Xem tại đây

 
75 Trần Thị Thu Xuân   Vật lý tttxuan85@gmail.com 

Xem tại đây

           

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn