Mode:         

Enter Title


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ TOÁN - TIN


   

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

1


Họ Và Tên:    Nguyễn Tấn Việt

Chức vụ:         Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Điện thoại:

2

Họ Và Tên:    Võ Thị Trúc Anh

Chức vụ:         Tổ phó chuyên môn (Tin)

Email:

Điện thoại:

3

Họ Và Tên:    Phan Nhật Đức

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

4Họ Và Tên:    Đoàn Viết Lư

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

5

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Quỳnh Dung

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

6

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Ngọc Tú

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

7


Họ Và Tên:    Mai Thị Trinh

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

8

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Anh Thư

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

9

Họ Và Tên:    Nguyễn Văn Vinh

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

10

Họ Và Tên:    Đinh Thị Bích Hà

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

11

Họ Và Tên:    Trần Thị Thu Thanh

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

12

Họ Và Tên:    Lê Thị Hồng Phước

Chức vụ:         Giáo viên (Tin)

Email:

Điện thoại:


13


Họ Và Tên:    Phan Thị Hà

Chức vụ:         Giáo viên (Tin)

Email:

Điện thoại:

 14    

Họ Và Tên: HỒ XUÂN NƯƠNG

Chức vụ:         Giáo viên (Toán)

Email:

Điện thoại:

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn