Enter Title


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
NĂM HỌC 2021-2022

5/ Tuần 5: Từ ngày        đến ngày : 
4/ Tuần 4: Từ ngày        đến ngày 
3/ Tuần 3: 
2/ Tuần 2: Từ ngày        đến ngày 
1/ Tuần 1: Từ ngày        đến ngày  


 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
NĂM HỌC: 2020-2021
    TUẦN 27

TỪ NGÀY 22/03/2020 ĐẾN NGÀY 28/03/2021

Lớp trực tuần: Sáng: – Chiều:

Thứ ,ngày tháng

Nội dung công tác

Trực lãnh đạo

Trực bảo vệ

Ghi chú

Thứ 2

22/03/2021

-  Học văn hóa

C. Tâm

T. Hùng

Anh Phối

Thứ 3

23/03/2021

- Học văn hóa TKB thứ 7

T. Hùng

C. Tâm

Anh Ngộ

Thứ 4

24/03/2021

- Học văn hóa

- Lớp 11/1,2,4,5 dự lễ khai mạc HKPD tỉnh tại nhà thi đấu TD-TT phường Hòa Hương

C. Tâm

T. Hùng

Anh Phối

Thứ 5

25/03/2021

- Học văn hóa

- Kiểm tra giữa kỳ môn Văn, Hóa, Lý, Sinh

T. Hùng

C. Tâm

Anh Ngộ

Thứ 6

26/03/2021

- Học văn hóa

 BKT Thành ủy làm việc với Đảng ủy, BTPBTCB tại trường

C. Tâm

T. Hùng

Anh Phối

Thứ 7

27/03/2021

- Toàn trường sinh hoạt 90 năm ngày thành lập đoàn

T. Hùng

C. Tâm

Anh Ngộ

Chủ nhật

28/03/2021

Anh Phối

·        Trong quá trình thực hiện, nếu có công tác đột xuất, nhà trường sẽ thông báo qua SMS cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường được biết.

                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                  Nguyễn Thị Thanh Tâm


 TUẦN 24

TỪ NGÀY 22/02/2020 ĐẾN NGÀY 28/02/2020

Lớp trực tuần: Sáng: – Chiều:

Thứ ,ngày tháng

Nội dung công tác

Trực lãnh đạo

Trực bảo vệ

Ghi chú

Thứ 2

22/02/2021

- Sinh hoạt chào cờ đầu tuần tại lớp, gvcn triển khai nội dung phòng chống dịch covid19

- Học văn hóa

C. Tâm

T. Hùng

Anh Phối

Thứ 3

23/02/2021

- Học văn hóa

T. Hùng

C. Tâm

Anh Ngộ

Thứ 4

24/02/2021

- Học văn hóa

C. Tâm

T. Hùng

Anh Phối

Thứ 5

25/02/2021

- Học văn hóa – BDHSG

- 15h30 các đoàn thể tổ chức sinh hoạt theo định kỳ

T. Hùng

C. Tâm

Anh Ngộ

Thứ 6

26/02/2021

- Học văn hóa

- Họp giao ban BGH - ĐTN

C. Tâm

T. Hùng

Anh Phối

Thứ 7

27/02/2021

- Học văn hóa

T. Hùng

C. Tâm

Anh Ngộ

Chủ nhật

28/02/2021

Anh Phối

·        Trong quá trình thực hiện, nếu có công tác đột xuất, nhà trường sẽ thông báo qua SMS cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường được biết.

                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                     Nguyễn Thị Thanh Tâm


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn