Mode:         

Enter Title
NĂM HỌC 2020-2021
 1. Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường Xem tại đây

 2. Tổ chức hoạt động về địa chỉ đỏ cho HS  Xem tại đây

3. Hưởng ứng "Nói không với rác thải nhựa" Xem tại đây

4. Tiếp sức mùa thi 2021 Xem tại đây

5. Chiến dịch Hoa phượng đỏ Xem tại đây

6. Hoạt động nâng cao khả năng ngoại ngữ, tin học cho HSb Xem tại đây

7. Hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội  Xem tại đây

8. Tổ chức hoạt động rèn luyện thể lực  Xem tại đây

Text/HTML

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn