Mode:         

Enter Title
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KỲ: 2022 - 2027

Cô Lê Thị Xuân Thanh - Chủ tịch
SĐT:  - Email: @gmail.com
                 


Thầy Trần Ngọc Hồng - Phó chủ tịch
SĐT:  - Email: Đang cập nhật

  
 


 


Cô Lê Thị Xuân Thanh - Ủy viên
SĐT: 0935140023 - Email: Đang cập nhật
   


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KỲ: 2012 - 2017

Thầy Phan Minh Định - Chủ tịch
SĐT: 0905263864 - Email: dinhphanminh@gmail.com
                 


Cô Nguyễn Thị Liễu - Phó chủ tịch
SĐT: 00905905705 - Email: Đang cập nhật

 


Thầy Trần Ngọc Xuân - Ủy viên
SĐT: 01663449529 - Email: Đang cập nhật
 
 Cô Phạm Thị Hoàng - Ủy viên
SĐT: 0905010709 - Email: hoangtcv@gmail.com


 


Cô Lê Thị Xuân Thanh - Ủy viên
SĐT: 0935140023 - Email: Đang cập nhật
   

Cô Phạm Thị Huyến - Ủy viên
SĐT: 01693809477 - Email: Đang cập nhật
 


   
TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn