Enter Title

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
NĂM HỌC: 2014-2015

Thầy Nguyễn Đình Tiến - Hiệu trưởng
SĐT: 0905153279 - Email: mrhao8790@gmail.com
 
 

Thầy Trần Đình Hoa - Phó HT - PT CM
SĐT: 0944622162 - Email: trancaovanhoa@gmail.com

 


Thầy Đào Kim Tân - Phó HT - PT CSVC
SĐT: 0905432494 - Email: kimtantcv@gmail.com

 
 Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó HT - PT HĐNG
SĐT: 01683981124 - Email: thanhtamtcv@gmail.comLỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU
NĂM HỌC: 2014-2015

TT

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Sáng

Thầy Tiến
Thầy Hoa

Cô Tâm

Thầy Tân

Thầy Hoa

Cô Tâm

Thầy Tiến
Thầy Tân


Chiều

Thầy Tiến
Thầy Hoa

Cô Tâm

Thầy Tân

Thầy Hoa

Cô Tâm

Thầy Tiến
Thầy Tân


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn