Enter Title


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
NĂM HỌC 2021-2022
                 Thầy Nguyễn Văn Tấn - Hiệu Trưởng 
SĐT: 0914007603- Email:tannbk2005@gmail.com  
 
 

Thầy Phạm Hùng - Phó Hiệu Trưởng
SĐT: 0905583119 - Email: phamhungtcv@gmail.com
   


Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó HT
SĐT: 0383981124 - Email: thanhtamtcv@gmail.com


LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

NĂM HỌC 2015-2016
Thầy Nguyễn Đình Tiến - Hiệu trưởng
SĐT: 0905153279 - Email: mrhao8790@gmail.com
(Đã nghỉ hưu)
 
 

Thầy Trần Đình Hoa - Phó HT - PT CM
SĐT: 0944622162 - Email: trancaovanhoa@gmail.com
(Đã nghỉ hưu)
 


Thầy Đào Kim Tân - Phó HT - PT CSVC
SĐT: 0905432494 - Email: kimtantcv@gmail.com
(Chuyển công tác)
 
 Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó HT - PT HĐNG
SĐT: 01683981124 - Email: thanhtamtcv@gmail.comLỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU
NĂM HỌC: 2014-2015

TT

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Sáng

Thầy Tiến
Thầy Hoa

Cô Tâm

Thầy Tân

Thầy Hoa

Cô Tâm

Thầy Tiến
Thầy Tân


Chiều

Thầy Tiến
Thầy Hoa

Cô Tâm

Thầy Tân

Thầy Hoa

Cô Tâm

Thầy Tiến
Thầy Tân


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn