Mode:         

Tài Nguyên
  Tìm kiếm:  
  STT 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 305 items in 31 pages
V/v Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011
Cơ quan Thường trực phòng, chống AIDS tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011;
V/v Thành lập các Hội đồng thi Nghề phổ thông, khóa ngày 04/12/2011
Kính gởi: Ông (Bà): - Hiệu trưởng trường THPT, PTDTNT; - Giám đốc trung tâm GDTX, GDTX-HN; - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - 2012
Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND, ngày 09/10/2008, của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam; Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31/5/2011, của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ VIII - Năm 2012;
CHỈ THỊ về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012
Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn