Bây giờ là: 02:20:44 12/07/2014

Các giáo án mẫu soạn bằng phần mềm ActivInspire

ActivInspire một phần mềm soạn giáo án để dạy trực tiếp trên bảng thông minh. Các thầy co quan tâm về cách sử dụng phần mềm cũng như có thể tham khảo một số giáo án mẫu. Tất cả đều chứa trong file đính kèm. Do dung lượng file khá lớn nên quý thầy cô vui lòng download qua mediafire.

Các giáo án mẫu soạn bằng phần mềm ActivInspire

Sau khi down các link dưới đây: (PHAN MEM)

www.mediafire.com/         (phien bản 1.3)

www.mediafire.com/      (phien bản cập nhập 1.4)

www.mediafire.com/        (tai nguyen tieng viêt)

Đầu tiên các bạn cài phiên bản 1.3 trước sau đó cài cài thêm phiên bản 1.4 ...

ActivInspire là phần mềm thương mại nên các phiên bản đều chỉ dùng thử được 60 ngày với đầy đủ các tính năng, sau đó muốn dùng tiếp phải  gở bỏ phần mềm và cài lại từ đầu. Các thầy cô liên hề T.Hào - Giáo vụ để nhận key cho phần mềm miễn phí suốt đời.

Các thầy cô bấm vào link bên cạnh để download giáo trình sử dụng phần mềm ActivInspire và các giáo án mẫu: --->   www.mediafire.com/

                                                                                                                                                            Nguồn: Internet

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC