Bây giờ là: 08:40:30 01/08/2014

Dữ liệu các niên khóa

select

Danh sách lớp & Giáo viên chủ nhiệm

Khối 10
Lớp 10/1Hoàng Thị Xuân Hương
Lớp 10/2Nguyễn Thị Tâm
Lớp 10/3Nguyễn Văn Tuyến
Lớp 10/4Lê Thị Kim Vân
Lớp 10/5La Thị Kiều Hạnh
Lớp 10/6Hồ Thị Thùy Phương
Lớp 10/7Trần Thị Minh Châu
Lớp 10/8Nguyễn Phan Mỹ Dung
Lớp 10/9Phạm Thị Hoàng
Lớp 10/10Lê Thị Sương
Lớp 10/11Ngô Thị Quân
Lớp 10/12Võ Thị ánh Minh
Khối 11
Lớp 11/1Nguyễn Thị Phi Hà
Lớp 11/2Trần Thị Kim Liên
Lớp 11/3Dương Thị Diễm Thúy
Lớp 11/4Nguyễn Văn Nhị
Lớp 11/5Nguyễn Thị Anh Thư
Lớp 11/6Nguyễn Đình Sơn
Lớp 11/7Hoàng Thị Hòa
Lớp 11/8Huỳnh Thị Vinh
Lớp 11/9Nguyễn Thị Oanh
Khối 12
Lớp 12/1Nguyễn Thị Kim Yến
Lớp 12/2Nguyễn Thị Thuận
Lớp 12/3Nguyễn Thị Hồng
Lớp 12/4Cao Thị Nguyệt
Lớp 12/5Nguyễn Thị Minh Tân
Lớp 12/6Nguyễn Đình Mẫu
Lớp 12/7Nguyễn Thị Thạnh
Lớp 12/8Lê Thị Thu
Lớp 12/9Trương Thị Nga
Lớp 12/10Tôn Nữ Thị Oanh
Lớp 12/11Nguyễn Thị Liễu
Lớp 12/12Mai Thị Quỳnh Giao
Lớp 12/13Vũ Thị Cẩm Trang