Mode:         

Enter Title

DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN TỔ : SỬ - ĐỊA – CÔNG DÂN

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số liên lạc

1

Hồ Văn Dư

Huế

 

2

Đinh Diệp

 

 

3

Phạm Dõng

 

 

4

Lê Thị Dũng

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm_TK

 

5

Thái Quỳnh Dung

Trường Chính Trị Quảng Nam

 

6

Trần Độ Dương

 

 

7

Nguyễn Minh Đạo

 

 

8

Vũ Thị Minh Hải

 

 

9

Tôn Thất Hàn

 

 

10

Nguyễn Hồng

Tam Ngọc- Tam Kỳ

 

11

Thái Nguyên Hạnh

Huế

 

12

Vú Huấn

 

 

13

Phạm Thị Xuân Lan

THPT chuyên thành phố Đà Nẵng

 

14

Nguyễn Thị Lan

 

 

15

Lê Văn Minh

 

 

16

Ngô Thị Ngọc Mỹ

Đà Nẵng

 

17

Trần Văn Tuấn

Đại học Quảng Nam

 

18

Đỗ Hồng Nga

Đà Nẵng

 

19

 Hồ Như Nghị

 

 

20

Lê Nhuận

 

 

21

Phan Thị Hồng Phước

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm TK

 

22

Vũ Hồng Quang

An Mỹ

 

23

Trần Xuân Quý

Đà Nẵng

 

24

Nguyễn Thị Sửu

Đà Nẵng

 

25

Nguyễn Văn Soạn

UB kiểm tra tỉnh uỷ Quảng Nam

 

26

Nguyễn Tân

 

 

27

Trần Đại Thạch

THPT Núi Thành

 

28

Nguyễn Tiến Thu

Tam Anh- Núi Thành

 

29

Nguyễn Cao Tin

Đắc Lắc

 

30

Nguyễn Thị Trâm

Đà Nẵng

 

31

Phan Thị Bạch Tuyết

Đà Nẵng

 

32

Nguyễn Thị Phong Ty

Huế

 

33

Võ Tâm

An Mỹ (Hưu)

 

34

Lê Thị Hoạch

An Mỹ (Hưu)

 

 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn