Mode:         

Enter Title


DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ

TT

Tổ Ngoại ngữ

Thời gian CT tại trường

Tình trạng hiện nay

1

Nguyễn Thị Thục Anh

 

 

2

Nguyễn Ba

 

 

3

Nguyễn Phước Vĩnh Cố

 

 

4

Đàm Văn Chí

 

 

5

Nguyễn Dưỡng

 

 

6

Phan Dật

 

 

7

Lương Thị Ngọc Diêu

 

 

8

Trương Tiến Hải

 

 

9

Ngô Hồng

 

 

10

Hoàng Chí Hiền

 

 

11

Đinh Thế Hiển

 

 

12

Nguyễn Văn Hiển

 

 

13

Phạm Hiến

 

 

14

Lê Thị Xuân Hoa

 

 

15

Nguyễn Văn Hoàng

 

 

16

Phan Hoành

 

 

17

Nguyễn Duy Hy

 

 

18

Hoàng Kháng

 

 

19

Huỳnh Thị Lan

 

 

20

Nguyễn Văn Mười

 

 

21

Nguyễn Thị Tố Nga

 

 

22

Nguyễn Văn Ngoạn

 

 

23

Bùi Hoàng Nhung

 

 

24

Nguyễn Phước

 

 

25

Nguyễn Thu

 

 

26

Lê Bá Quân

 

 

27

Trương Thư

 

 

28

Nguyễn Văn Thược

 

 

29

Nguyễn Thị Thanh Thanh

 

 

30

Trần Hà Thanh

 

 

31

Nguyễn Thị Tịnh Thao

 

 

32

Hoàng Xuân Thu

 

 

33

Nguyễn Thị Phước Trà

 

 

34

Ngô Trung

 

 

35

Nguyễn Văn Trung

 

 

36

Nguyễn Trung Trực

 

 

37

Nguyễn Thị Cẩm Tú

 

 

38

Đỗ Quang Tuyên

 

 

39

Lê Lam Viên

 

 

40

Trương Thị Vĩnh Yên

 

 

41

Tôn Nữ Thu Phúc

 

 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn