Mode:         
Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ

STT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

GHI CHÚ

1

Họ Và Tên:    Võ Thị Kim Dung

Chức vụ:        Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Điện thoại:

2

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Kim Yến

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

3

Họ Và Tên:    La Thị Kiều Hạnh

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:
(Nghỉ hưu 01/12/2023)

4

Họ Và Tên:    Vũ Lê Vi

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

5

Họ Và Tên:   Nguyễn Phan Mỹ Dung

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

6

Họ Và Tên:    Lê Thị Xuân Thanh

Chức vụ:        Chủ Tịch công đoàn  

Email:

Điện thoại:

7

Họ Và Tên:    Phan Thị Thanh Nga

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

8

Họ Và Tên:    Phạm Hùng

Chức vụ:         Phó hiệu trưởng

Email:

Điện thoại:

9

Họ Và Tên:    Nguyễn Thị Thùy Bông

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

 10    

Họ Và Tên:    Phạm Thị Thu Hiền

Chức vụ:         Giáo viên

Email:

Điện thoại:

 


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn