Enter Title

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ
NĂM HỌC: 2014-2015

 
 
Cô Võ Thị Kim Dung - Chức vụ: Tổ trưởng CM
SĐT: 0905653164 - Email: (Đang cập nhật)
               

Thầy Phan Minh Định - CT Công đoàn
SĐT: 0905263864 - Email: dinhphanminh@gmail.com
 
Cô Tôn Nữ Oanh - Giáo viên Anh
SĐT: 0905854887 - Email: (Đang cập nhật)
 

 Cô Nguyễn Thị Oanh - Giáo viên Anh
SĐT: 01635811989 - Email: (Đang cập nhật)

Cô Hồ Thị Thùy Phương - Giáo viên Anh
SĐT: 0935635159 - Email: (Đang cập nhật)
 
 
Cô La Thị Kiều Hạnh - Giáo viên Anh
SĐT: 0979116014 - Email: (Đang cập nhật)

Cô Nguyễn Thị Kim Yến - Tổ phó CM
SĐT: 0906277450 - Email: (Đang cập nhật)
 

Cô Lê Thị Xuân Thanh - Giáo viên Anh
SĐT: 0935140023 - Email: (Đang cập nhật)
 
Cô Nguyễn Phan Mỹ Dung - GV Anh
SĐT: 0944209209 - Email: (Đang cập nhật)
   
 
 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn