Enter Title
NĂM HỌC 2017  -  2018
1. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO HS THPT - KÈM THEO CÁC MẪU ĐĂNG KÝ. HS DOWNLOAD TẠI CÁC MỤC A, B,C,D,E DƯỚI ĐÂY. 
A. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CUỘC THI STKHKY 2017 - 2018
B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THI KHKY 2017-2018
C. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT QUỐC GIA 2017 -2018
D. MẪU WORD
E. MẪU PDF
2. CÔNG VĂN VỀ KỂ CHUYỆN MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG 
A. CÔNG VĂN VỀ CUỘC THI VIẾT "KỂ CHUYỆN MVNAH
B. THỂ LỆ CUỘC THI
3. THI TÌM HIỂU LUẬT TRẺ EM
                                                       

Năm học 2016-2017
 (HS kích vào liên kết để xem hoặc tải về máy)
2. Góp ý văn kiện Đại hội 19
a/ BC CHINH TRI DH 19 - LAN 1
b/De an to chuc Dai hoi Doan lan thu 19
c/Gop y du thao van kien DH 19
d/Huong dan gop y VK DH 19 thanh pho
e/QD BCD Dai hoi cac cap nhiem ky 2017-2022
f/QD thanh lap BTC, cac Tieu ban DH NK 2017-2022
3. SƠ ĐỒ THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN CÂP TRƯỜNG NĂM 2017
4. HIẾN MÁU ĐỢT 1 NĂM 2017
5. DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GAMESHOW HỌC TRÒ XỨ QUẢNG 2017

NĂM HỌC: 2015-2016

1. Công văn cuộc thi "Dưới bóng cờ Tổ quốc" ===> Tải về máy

2. Kế hoạch pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016  ==> Tải về máy

3. Hướng dẫn công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2015-2016 ===> Tải về máy

4. Kế hoạch tổ chức cuộc thi thuyết trình "Học sinh với vấn đề môi trường học đường" ==>Tải về máy

5. Kế hoạch triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" ==> Tải về máy     hoặc   Xem trực tiếp

6. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" ==> Tải về máy     hoặc   Xem trực tiếp


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn