Văn bản
Loại văn bản: Báo Cáo
Cơ quan ban hành: Trường THPT Trần Cao Vân
Số/Ký hiệu: 31/BC-TCV
Ngày ban hành: 02/12/2014
Người ký: Nguyễn Đình Tiến
Ngày hiệu lực: 02/12/2014
BÁO CÁO SƠ KẾT Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2013 – 2014
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BAO CAO CONG TAC GIAO DUC PHAP LUAT.doc[ Tải về ]55.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014”.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1012 lượt ]Quay lại

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn