Văn bản
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở GD ĐT
Số/Ký hiệu: 899/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 28/04/2022
Người ký: THÁI VIẾT TƯỜNG
Ngày hiệu lực: 28/04/2022
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 402/KL-BGDĐT NGÀY 12/4/202 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 402/KL-BGDĐT NGÀY 12/4/2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn