Văn bản
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở GD ĐT
Số/Ký hiệu: 509/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 24/03/2022
Người ký: THÁI VIẾT TƯỜNG
Ngày hiệu lực: 24/03/2022
V/V GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỂM A, KHOẢN 1, ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2021/QĐ-UBND NGÀY 03/11/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CV GUI GOP Y_QD SUA DOI 26.signed.pdf[ Tải về ]1.07 Mb

Nội dung trích yếu :
V/V GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỂM A, KHOẢN 1, ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2021/QĐ-UBND NGÀY 03/11/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM


TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn