Văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 138 items in 7 pages
1542/SGDĐT-VP 01/12/2014 Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 và những năm tiếp theo
250302200161 01/12/2014 Giấy đi đường
.../GGT 01/12/2014 Giấy giới thiệu
05/ KH - ĐTN 20/09/2014 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
..../ĐX 01/10/2014 Kính gởi: BGH Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ
.../ĐXCT 01/10/2014 Có 02 mẫu khác nhau cho 2 trường hợp: Chuyển trường đi các trường trong tỉnh và các trường ngoài tỉnh
2838 /QĐ-UBND 18/09/2014 Phê duyệt danh sách học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính ...
01/KH-TCV 18/08/2014 Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND, .....
Hiến pháp năm 2013 28/11/2013 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
660/BGDĐT-NGCBQLGD 09/02/2010 Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ ...
430 /BGDĐT-NGCBQLGD 26/01/2010 Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, ...
29/2009/TT-BGDĐT 22/10/2009 Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang ...
30/2009/TT-BGDĐT 22/10/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông
28/2009/TT-BGDĐT 21/10/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông như sau:
5875/BGDĐT-TCCB 11/07/2006 hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.
3040/BGD&ĐT-TCCB 17/04/2006 Thực hiện Quy chế “Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập” ban hành theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của ...
11/1998/QĐ-TCCP-CCVC 05/12/1998 Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế đánh giá công chức.

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn