Văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 30 items in 2 pages
78/2015/QH13 19/06/2015 Luật này quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
93/2015/QH13 26/06/2015 Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định ...
162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, ...
24/QĐ- TCV 19/12/2014 Điều 1: Thành lập Hội đồng kiểm kê cơ sở vật chất, tài sản cố định cuối năm 2014 của trường THPT Trần Cao Vân, gồm có các thành viên ...
1631 /SGDĐT-VP 17/12/2014 Để nắm bắt thông tin, kịp thời chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trái với quy định cũng như giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục,
Số: /CĐN 09/12/2014 Thực hiện Kế hoạch số 338/LĐLĐ ngày 02/12/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam về việc phát động CNVCLĐ hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp ...
1568/SGDĐT-GDTrH 03/12/2014 Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐGDQPAN ngày 25/01/2014 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) tỉnh Quảng Nam về Công tác Giáo dục quốc phòng ...
.../KH-TCV 02/12/2014 Kế hoạch tổ chức giải thể dục thể thao cấp trường năm học 2014-2015
31/BC-TCV 02/12/2014 Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo ...
1542/SGDĐT-VP 01/12/2014 Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 và những năm tiếp theo
250302200161 01/12/2014 Giấy đi đường
.../GGT 01/12/2014 Giấy giới thiệu
.../BC-TCV 22/11/2014 BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỔNG HỢP NĂM HỌC: 2014 - 2015
05/ KH - ĐTN 20/09/2014 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
..../ĐX 01/10/2014 Kính gởi: BGH Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ
.../ĐXCT 01/10/2014 Có 02 mẫu khác nhau cho 2 trường hợp: Chuyển trường đi các trường trong tỉnh và các trường ngoài tỉnh
Số: 1223/SGDĐT-CTHSSV-PC 30/09/2014 Thực hiện kế hoạch số 443/KH-SGDĐT ngày 21/4/2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chóng tội phạm năm 2014; Sở ...
2838 /QĐ-UBND 18/09/2014 Phê duyệt danh sách học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính ...
01/KH-TCV 18/08/2014 Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND, .....
Hiến pháp năm 2013 28/11/2013 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn