Văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 138 items in 7 pages
2240/QĐ-SGDĐT 18/11/2021 QUYẾT ĐỊNH CỬ CÁN BỘ QUẢN LÝ THAM GIA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN MÔ ĐUN 5 NĂM 2021
2241/QĐ-SGDĐT 18/11/2021 CỬ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 MÔ ĐUN 5 NĂM 2021
440/CV_VEEAE 17/11/2021 PHÁT HÀNH BỘ SÁCH ÔN TẬP VÀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT
2431/SGDĐT-TTr 12/11/2021 V/V LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN THANH TRA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2366/KH-SGDĐT 08/11/2021 TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT "SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ...
2361/HD-SGDĐT 05/11/2021 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
1a.2365 05/11/2021 Hướng dẫn kê khai tài sản năm 2021
1b.2365 05/11/2021 Biểu mẫu kèm hướng dẫn kê khai tài sản
1c.2365 05/11/2021 Mẫu bản kê khai theo ND 130
2224_SGDĐT_GDTrH 14/10/2021 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM HỌC 2021-2022
2219/HD_SGDĐT 14/10/2021 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 2221/QĐ_UBND NGÀY 6/8/2021 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM
2196_SGDĐT_HSSV 12/10/2021 Hướng dẫn triển khai phòng chống bạo lực học đường
78/2015/QH13 19/06/2015 Luật này quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
93/2015/QH13 26/06/2015 Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định ...
162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, ...
24/QĐ- TCV 19/12/2014 Điều 1: Thành lập Hội đồng kiểm kê cơ sở vật chất, tài sản cố định cuối năm 2014 của trường THPT Trần Cao Vân, gồm có các thành viên ...
Số: /CĐN 09/12/2014 Thực hiện Kế hoạch số 338/LĐLĐ ngày 02/12/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam về việc phát động CNVCLĐ hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp ...
1568/SGDĐT-GDTrH 03/12/2014 Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐGDQPAN ngày 25/01/2014 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) tỉnh Quảng Nam về Công tác Giáo dục quốc phòng ...
31/BC-TCV 02/12/2014 Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo ...
.../KH-TCV 02/12/2014 Kế hoạch tổ chức giải thể dục thể thao cấp trường năm học 2014-2015

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn