Văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 138 items in 7 pages
2662/SGDĐT-GDTrH 12/12/2021 V/v đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT
2662/SGDĐT-GDTrH 12/12/2021 V/V ĐỀ XUẤT NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 18/2018/TT-BGDĐT
(Dự thảo) ĐỀ ÁN Quy định về cơ chế thu, quản lý h 11/12/2021 (Dự thảo) ĐỀ ÁN Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; ...
2635/GM-SGDĐT 08/12/2021 GIẤY MỜI Họp thống nhất một số nội dung của Đề án quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục ...
2592/SGDĐT-VP 02/12/2021 V/V TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG PC-COVID
5555/BGDĐT-GDTrH 01/12/2021 V/V TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022
3353/STC-VP 30/11/2021 THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN THU PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH TỪ TK 3741 SANG TÀI KHOẢN 3743
2567/BD-SGDĐT 30/11/2021 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THEO THÔNG BÁO SỐ 12/TB-UBND TỈNH
158/CĐ-BCHPCTT&TKCN 29/11/2021 CÔNG ĐIỆN BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH QUẢNG NAM
5507/BGDĐT-GDTrH 29/11/2021 GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 51/2002/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC QUI ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHÂN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ...
2651/KH-SGDĐT 29/11/2021 HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ GIAI ĐOẠN 2021-2022 TRONG NGÀNH GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
2548/KH-SGDĐT 29/11/2021 KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG ĐẠI TRÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM 2021, MÔ ĐUN 4
/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT 26/11/2021 V/v tổ chức thi Nghề phổ thông khóa ngày 05/12/2021
2515/SGDĐT-VP 24/11/2021 TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
2256/QĐ-SGDĐT 24/11/2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
2509/SGDĐT-GDTrH 23/11/2021 TRIỂN KHAI HẠ TẦNG LƯU TRỮ KHO BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2021 - 2022 LÊN HỆ THỐNG HỌC VÀ THI TRỰC TUYẾN VNPT E-LEARNING CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2488/SGDĐT-GDTrH 19/11/2021 v/v hướng dẫn Hội thi "Văn học - Học văn" năm 2021-2022
2488/SGDĐT-GDTrH 19/11/2021 v/v hướng dẫn Hội thi "Văn học - Học văn" năm 2021-2022
2486/SGDĐT-GDTrH 19/11/2021 GÓP Ý ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
2487/SGDĐT - GDTrH 19/11/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH TÀI NĂNG CẤP TỈNH BẬC TRUNG HỌC NĂM 2021 - 2022

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn