Văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 138 items in 7 pages
179/KHLT-SGDĐT-CĐNGD 08/02/2022 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH VỀ VIỆC PHỐI HỢP THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ IX NĂM 2022
181/SGDĐT-VP 08/02/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH TIỀN ĂN CHO NGƯỜI ĐIỀU TRỊ NHIỄM COVID-19 TẬP TRUNG (F0) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
182/SGDĐT-HSSVPC 08/02/2022 V/V CẬP NHẬT SỐ LIỆU GIÁO VIÊN, HỌC SINH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19
182/SGDĐT-HSSVPC 08/02/2022 V/V CẬP NHẬT SỐ LIỆU GIÁO VIÊN, HỌC SINH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19
321/SYT-NVY 07/02/2022 V/V ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ VỚI NHỮNG ĐỐI TƯỢNG TIẾP XÚC GẦN VỚI CA BỆNH (F1) , CÁCH LY VÀ ĐIỀU KIỆN RA VIỆN ĐỐI VỚI CA BỆNH (F0)
337/QĐUBND 28/01/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH TIỀN ĂN CHO NGƯỜI ĐIỀU TRỊ NHIỄM COVID-19 TẬP TRUNG (F0) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
167/SGDĐT-VP 27/01/2022 V/V TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẤT NGẬP NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2022
162/SGDĐT-HSSVPC 27/01/2022 V/v tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em
406/QĐ-BGDĐT 27/01/2022 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
55/QĐ-SGDĐT 25/01/2022 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN ĐỐI 10% TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG
149/TB-SGDĐT 25/01/2022 THÔNG BÁO V/V PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ
136/SGDĐT-VP 24/01/2022 V/V GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
138/KH-SGDĐT 24/01/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2022
09/TTPN-PNV 21/01/2022 V/V TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2022
133/SGDĐT-VP 21/01/2022 V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 124/2021/TT-BCA NGÀY 28/12/2021 CỦA BỘ CÔNG AN
147/BC-SGDĐT 21/01/2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04/NQ-TU NGÀY 12/4/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH ...
108/SGDĐT-CNTTKTKĐ 20/01/2022 V/V TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH Q-OFFICE
118/SGDĐT-VP 20/01/2022 V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-UBND CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022
110/SGDĐT-VP 20/01/2022 V/V BÁO CÁO THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2021
105/SGDĐT-CNTTKTKĐ 20/01/2022 V/V KHẢO SÁT NHU CẦU NGUYỆN VỌNG CỦA HỌC SINH KHỐI 12 VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO CHỈ ĐẠO CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn