Văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 138 items in 7 pages
629/SGDĐT-VP 08/04/2022 V/V PHỐI HỢP THAM MƯU ĐỀ XUẤT XỬ LÝ CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ ...
717/QĐ-SGDĐT 08/04/2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
515/SGDĐT-HSSVPC 24/03/2022 V/V HƯỞNG ỨNG CUÔC THI VIẾT CHÍNH LUẬN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
509/SGDĐT-VP 24/03/2022 V/V GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỂM A, KHOẢN 1, ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2021/QĐ-UBND NGÀY 03/11/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC ...
506/SGDĐT-VP 24/03/2022 V/V RÀ SOÁT CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA HỌC SINH ĐANG HỌC LỚP 12 NĂM HỌC 2021-2022 TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH
329/SGDĐT-CNTTKTKĐ 01/03/2022 V/V CỬ CÁN BỘ THAM GIA CÔNG TÁC COI THI, CHẤM THI KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM HỌC 2021-2022
328/SGDĐT-HSSVPC 01/03/2022 V/V TIÊM VẮC XIN VÀ TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG COVID-19
322a/SGDĐT-HSSVPC 01/03/2022 V/V PHỔ BIẾN CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT MỚI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA, TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ PBGDPL
1055/UBND-KGVC 25/02/2022 V/V TIÊM VẮC XIN VÀ TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
300/KH-SGDĐT 25/02/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 VÀ LỚP 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
304/SGDĐT-GDTrH 25/02/2022 v/v NGHIÊN CỨU GÓP Ý CÁC BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7, LỚP 10
170/CĐ-TTg 23/02/2022 V/V TIÊM VẮC XIN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
269/SGDĐT-GDTrH 21/02/2022 Về việc phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo Chương trình GDPT 2018
228/SGDĐT-VP 15/02/2022 V/V NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG DẠY HỌC, THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID 19
224/KH-SGDĐT 15/02/2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
210/QĐ-SGDĐT 15/02/2022 QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CHỈ HUY TRƯỞNG TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG , CHỐNG DỊCH COVID 19 NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NAM
215/SGDĐT-HSSVPC 14/02/2022 V/V CẬP NHẬT SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
218/BC-SGDĐT 14/02/2022 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAO ĐOẠN 2016-2021 VÀ KẾ HOẠCH ...
211/KH-SGDĐT 11/02/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM HỌC 2021-2022
210/KH-SGDĐT 11/02/2022 KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn