Chi tiết tin tức
ADN và mARN có những điểm nào giống và khác nhau về cấu trúc
Người đăng: .Ngày đăng: 14/08/2014 .Lượt xem: 2988 lượt.
ADN và mARN có những điểm nào giống và khác nhau về cấu trúc

1.Điểm giống nhau về cấu trúc giữa ADN và mARN :

- Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

- Mỗi đơn phân đều gồm 3 thành phần cơ bản trong đó thành phần quan trọng nhất là bazơ nitric.

- Trên mạch đơn ADN và trên phân tử mARN các đơn phân được liên kết với nhau bằng liên kết hoá trị bền vững.

- Đều có cấu tạo xoắn.

- Đặc trưng bởi số lượng, thành phần và trình tự phân bố các đơn phân.

2. Điểm khác nhau về cấu trúc giữa ADN và mARN

ADN mARN
 -Đại phân tử có kích thước và khối lượng rất lớn

- Có cấu trúc mạch kép

- Xây dựng từ 4 loại nucleotit

- Có bazơ nitric Timin

- Trong mỗi nuclêôtit có đường đêôxiribôza (C5H10O4)

- Liên kết hoá trị trên mạch đơn của ADN là liên kết được hình thành giữa đường C5H10O4 của nuclêôtit này vơi phân tử H3PO4 của nuclêôtit bên cạnh. Nhiều liên kết hoá trị tạo nên chuỗi pôlinuclêôtit.
 

- Đa phân tử, có kích thước khối lượng bé

- Có cấu trúc mạch đơn

- Xây dựng từ 4 loại ribonucleotit

- Có bazơ nitric Uraxin là dẫn xuất của Timin

- Trong mỗi ribônuclêôtit có đường ribôza (C5H10O5)

- Liên kết hoá trị trên mạch mARN là liên kết được hình thành giữa đường C5H10O5 của ribônuclêôti này với phân tử H3PO4 của ribônuclêôtit bên cạnh. Nhiều liên kết hoá trị tạo nên chuỗi pôliribônuclêôti
 

 

[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Tái tạo tế bào thần kinh: Mơ ước và hiện thực
Sự đồng cảm bắt nguồn từ gen

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn